Buying out your partner in a relationship breakup or divorce, what are the obligations?

Matteo Graceffa's picture
Matteo Graceffa
|
23 August 2023

'Uitkopen partner' : Wat is het en hoe berekent u de juiste som?

Wanneer wettelijk en feitelijk samenwonenden uit elkaar gaan, zijn er verschillende soorten kosten van toepassing, zoals het betalen van onroerendgoedbelasting, schulden en leningen.

U kunt ook het aandeel van uw ex-partner in het saldo afkopen en het bijbehorende bedrag berekenen. U moet ook rekening houden met de koopakte en de definitieve akte.

De "uitkoop van de overwaarde" of "compenserende betaling" is een financieel proces waarbij een bedrag wordt betaald dat gelijk is aan de waarde van het overgedragen eigendomsaandeel. Hierdoor kan een van de echtgenoten de enige eigenaar van het onroerend goed worden.

Registratiekosten, notariskosten en, als er een uitstaande hypotheek is, hypotheekkosten zijn allemaal kosten die aan de terugkoop verbonden zijn.

Wat zijn de kosten bij het uitkopen van een partner na een scheiding?

Bij het uitkopen van een partner heeft u drie soorten kosten:

  • Hypothecaire-kosten bij een lopende hypotheek-lening
  • Notariële kosten
  • Extra registratierechten

1. Hypothecaire-kosten bij een lopende hypotheek-lening

U moet rekening houden met hypotheekgerelateerde kosten wanneer u het aandeel van uw ex-echtgenoot koopt in een woning die momenteel onder een uitstaande hypotheek valt.

Deze kosten kunnen bestaan uit administratiekosten, registratiekosten en kosten voor vervroegde aflossing in verband met wijzigingen aan de hypotheek.

Het is van essentieel belang dat u de voorwaarden van uw huidige hypotheek controleert en uw bank raadpleegt om meer te weten te komen over alle kosten die gepaard gaan met het terugkopen van uw huis.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons artikel over de verschillende kosten die verbonden zijn aan de verkoop van een woning: "Wat zijn de diverse kosten bij de verkoop van uw huis?"

Het verschil tussen een hypotheek en een woningkrediet in België

In België worden beide soorten leningen vaak gebruikt voor vastgoedprojecten.

Het verschil tussen een hypotheek en een woningkrediet ligt in hun doel en de zekerheid die ze bieden.

Een hypotheek is een lening om de aankoop of renovatie van een eigendom te financieren zonder dat er een onderpand nodig is.

Een hypotheek is echter specifiek gekoppeld aan een eigendom en vereist zekerheid in de vorm van een hypotheek op het eigendom dat gefinancierd wordt.

De geldschieter kan het eigendom in beslag nemen en verkopen om het geld terug te krijgen als het hypotheekbedrag niet wordt terugbetaald.

2. Notariëlekosten

In België is een notaris vereist om de koopakte op te stellen en ervoor te zorgen dat de transactie legaal is.

De notariskosten omvatten de kosten voor het registreren en publiceren van de akte, evenals de honoraria van de notaris.

Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en het bedrag van de aankoop.

3. Extra registratierechten

Als de voormalige echtgenoot een woning verwerft, kunnen er extra registratierechten, bekend als "verdelingsbelasting" of "ellendebelasting", worden geheven. U kunt meer informatie over successierechten vinden op de website van FOD Financiën.

Over het algemeen bedragen deze registratierechten 1% van de waarde van het verworven onroerend goed.

Aangezien de tarieven echter kunnen variëren, is het belangrijk om de specifieke regelgeving voor uw regio te controleren.

Wettelijk samenwonenden zijn onderworpen aan deze belasting als ze eerder getrouwd waren of al samenwoonden. Er zijn extra kosten om rekening mee te houden bij het kopen.

Hoe maak ik de berekening van de uitkoopsom?

Houd rekening met de volgende zaken om dit te berekenen:

Hetgeen jullie moeten betalen: de eigen inbreng en dat van uw ex-partner

Met eigen inbreng bedoelen we spaargeld dat werd ingebracht bij de aankoop van de woning en eventuele renovatiekosten. Eigen inbreng kan zo gerecupereerd worden door het te verwerken in de uitkoopsom.

De tip is om zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij de hand te hebben om misverstanden of discussies te vermijden. Let hierbij op alle hoge facturen van het opknappen / vernieuwen van de woning. Op deze manier krijgen beide partijen hun geld terug uit de investerting.

De waarde van de woning

De waarde van een woning en de aankoopprijs zijn niet hetzelfde! Met de waarde bedoelen we de huidige waarde van de woning, als u deze nu zou verkopen. Om dit te bepalen kan u hiervoor terecht bij een onafhankelijke schatter of bij de notaris. Dit is niet verplicht, maar indien de waarden te hoog of te laag zijn kunnen er controles volgen.

Een notaris doet de schatting vaak gratis. Een schatter rekent meestal een kost aan voor de hulp. De prijs kan variëren van €200 tot €450, aanvankelijk van de schatter. U kan alvast een idee van de prijsklasse krijgen door de online schattingstool te gebruiken.

Veelgestelde vragen :

Wat met de lopende lening of een nieuwe lening na het scheiden?

De situatie van uitstaande hypotheken op onroerend goed kan moeilijk zijn na een echtscheiding. Ex-echtgenoten moeten beslissen hoe ze met een uitstaande hypotheek omgaan.

Ze kunnen ervoor kiezen om de woning te verkopen en de lening samen af te lossen, of de ene partner kan het aandeel van de ander uitkopen en de lening alleen blijven aflossen.

Het is belangrijk om de financiële situatie van elke partner te bekijken als een nieuwe hypotheek wordt overwogen, omdat de scheiding hun leencapaciteit kan beïnvloeden.

Banken zullen naar hun individuele schulden en inkomens kijken om hun kredietwaardigheid te beoordelen.

Bij deze transacties kan een notaris betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken wettig zijn en om de belangen van beide partijen te beschermen.

Voordat u beslissingen neemt over woningkredieten na een echtscheiding in België, is het daarom essentieel om zorgvuldig te plannen en rekening te houden met alle financiële aspecten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in dit artikel over het onderwerp: "Scheiding: Huisverkoop binnen de 3 jaar".

Wat met de oorspronkelijke aankoopakte?

De overdracht van een eigendom is pas definitief nadat de notariële koopakte is ondertekend. In het geval van een echtscheiding wordt dit de definitieve akte genoemd.

In het geval van ongehuwde partners is dit de akte van afstand. U betaalt de koopprijs aan uw ex-echtgenoot wanneer u de notariële akte tekent.

De originele koopakte van een onroerend goed is een belangrijk juridisch document dat het eigendom bevestigt. Na een echtscheiding blijft deze akte wettelijk en ongewijzigd.

Als de ex-echtgenoten echter besluiten om het eigendom aan een van hen over te dragen nadat de ander het heeft teruggekocht, moet er een nieuwe notariële akte worden opgesteld om de verandering in eigendom weer te geven.

Om de overdracht te formaliseren, moet deze nieuwe akte worden geregistreerd bij de relevante autoriteiten.

Het is van vitaal belang om de originele koopakte goed te bewaren en een notaris te raadplegen over de procedures voor het terugkopen en de eigendomsoverdracht.

Wat is de regeling voor wettelijk samenwonenden?

Mensen die als koppel samenwonen zonder getrouwd te zijn, hebben wettelijke erkenning en speciale rechten.

Het is belangrijk om rekening te houden met de financiële en juridische aspecten als het gaat om het terugkrijgen van een eigendom na een scheiding.

Naast de eigendomsoverdracht moeten samenwonenden een "belasting voor delen" van 1% van de waarde van het huis betalen als ze getrouwd waren of eerder samenwoonden.

Getrouwde stellen hebben niet automatisch dezelfde erfrechten en onderhoudsverplichtingen.

Zij kunnen echter wel een testament opstellen om hun belangen te beschermen. Als twee mensen uit elkaar gaan, maar er geen echtscheiding gepland is, moeten ze nadenken over de verdeling van eigendommen.

Om zichzelf juridisch te beschermen, kunnen wettelijk samenwonenden een samenlevingscontract tekenen waarin de financiële en eigendomsvoorwaarden worden vastgelegd.

Voor een grondig begrip van de juridische implicaties en om hun wederzijdse belangen te beschermen, of het nu gaat om een eigendomsoverdracht of in afwachting van een scheiding of overlijden, is het raadzaam om een notaris (notaire.be) te raadplegen.

Wat is de regeling voor feitelijk samenwonenden?

Feitelijk samenwonenden leven, in tegenstelling tot wettelijk samenwonenden, als een koppel samen zonder getrouwd te zijn en zonder hun wettelijke samenwoning in België te registreren.

In geval van echtscheiding zijn zij onderworpen aan een verdelingsbelasting van 2,5% op het bedrag van het saldo van de verdeling van het onroerend goed, aangezien zij niet kunnen genieten van het verlaagde tarief van het registratierecht dat voorbehouden is aan wettelijk samenwonenden.

Feitelijk samenwonenden hebben niet de mogelijkheid om een speciale procedure te gebruiken om hun verbintenis te verbreken en moeten zelf onderhandelen over de verdeling van het eigendom en de financiële voorwaarden van hun scheiding.

Zij zijn ook minder bevoordeeld dan wettelijk samenwonenden en getrouwde stellen wat betreft erfrechten en onderhoudsverplichtingen.

Het wordt aanbevolen dat feitelijk samenwonenden aanvullende juridische stappen ondernemen om hun belangen te beschermen, zoals het maken van een testament of het ondertekenen van een feitelijk samenlevingscontract.

Het officieel overnemen van de woning van de ex partner

De overdracht van een eigendom is pas definitief nadat de notariële akte is ondertekend. In het geval van een echtscheiding is dit de definitieve akte. Daarna bent u (of uw echtgeno(o)t(e)) onafhankelijk eigenaar van het onroerend goed.

Voor ongehuwde mensen wordt zo'n akte een "akte van afstand" genoemd. Wanneer de notariële akte wordt ondertekend, betaalt de echtgenoot die blijft leven de belastingkosten aan de ex-echtgenoot.

Het is cruciaal om op de hoogte te zijn van de successierechten en registratieregels in België wanneer u het onroerend goed van uw ex-echtgenoot uitkoopt.

Deze belastingen kunnen variëren afhankelijk van de regio, wat invloed heeft op het totale bedrag dat u moet betalen om de eigendomsoverdracht af te ronden.

Naast de financiële overwegingen kan het terugkopen van uw deel van het huis na de scheiding een complexe emotionele ervaring zijn.

Wanneer de relaties tussen ex-echtgenoten gespannen zijn, kan het inschakelen van een bemiddelaar helpen om de discussies te vergemakkelijken en tot een eerlijke overeenkomst te komen. De Federale Overheidsdienst Justitie heeft meer informatie over dit onderwerp.

Het proces van het terugkopen van een aandeel in een huis na een scheiding in België vereist de tussenkomst van een notaris.

Notaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het saldo-terugkoopdocument, het bepalen van de waarde van het onroerend goed en het garanderen dat alle wettelijke procedures worden gevolgd.

Om de rechtsgeldigheid van de transactie te garanderen en eventuele toekomstige geschillen te vermijden, is het essentieel om een ervaren notaris in te schakelen.

Kortom, het kopen van uw aandeel in een huis na een scheiding in België vereist een weloverwogen en geïnformeerde aanpak.

U kunt deze fase van uw leven met vertrouwen en gemoedsrust tegemoet treden door rekening te houden met de specifieke kenmerken van de Belgische vastgoedmarkt (trends.knack.be), de toepasselijke belastingen en door een beroep te doen op de diensten van gekwalificeerde professionals.

Staat uw vastgoedvraag er niet bij? Contacteer ons dan even, ons team staat klaar om u verder te helpen. Stel uw vraag telefonisch 02 586 05 66 of via een mail naar info@belgiumimmo.be.