The legacy of the parental home

Matteo Graceffa's picture
Matteo Graceffa
|
23 August 2023

Erfenis huis ouders: Erfrecht en erfenisverdeling uitgelegd

Erft u volgens het testament van uw ouders de gezinswoning? Dan moet u rekening houden met kwesties zoals bijvoorbeeld de erfbelasting (eerder successierechten).

Wilt u de woning verkopen? Dan zijn er bij een erfenis geen meerwaardebelastingen van toepassing. Er kunnen wel extra boetes bij komen als de woning binnen de twee jaren na het erven verkoopt.

Wat zijn de successierechten / erfbelasting voor de erfgenamen?

De erfbelasting en successierechten zijn beide hetzelfde. Erfbelasting is simpelweg de nieuwe term voor successierechten.

Het verwant van kinderen bij het erven van de ouders

Bij een erfenis zijn er verschillende gradaties die de orde van de nalatenschap bepalen. De erfbelasting hangt gedeeltelijk af van deze verwantschapsgraad. Hoe dichter de verwantschap, hoe minder belasting u moet betalen.

Zie voor meer informatie over hoe een erfenis verdeeld wordt op de website van notaris.be/mijn-erfenis.

De waarde van de erfenis en hoe dit de erfbelasting beïnvloed

Het tarief wordt hoger naargelang de waarde van de nalatenschap. Dus hoe meer de erfgenaam ontvangt, hoe meer deze moet betalen aan de erfbelasting.

Mogelijke schulden van de overledene en begrafeniskosten bij het overlijden worden altijd eerst van de nalatenschap getrokken. Zo erft u een nettobedrag, waarvan de erfbelastingen van af worden gerekend. In Vlaanderen wordt de nalatenschap steeds in twee delen gesplitst: het onroerend en roerend gedeelte. De erfbelastingen worden op elk gedeelte apart berekend, het voordeel is dan dat het totale bedrag aan erfbelastingen lager zal zijn.

Samenvatting: Hoe verder de verwantschap van de erfgenaam, hoe hoger de waarde van de erfenis; bijgevolg zijn de successierechten hoger.

Wat met het huis te verkopen?

Bij de verkoop van een woning uit de nalatenschap komen er verschillende bijkomende aspecten kijken. Zoals bijvoorbeeld de erfbelasting (eerder successierechten), hoe de juiste waarde wordt bepaald en hoe om te gaan met meerdere erfgenamen.

Ga ik meerwaardebelasting of andere kosten moeten betalen?

Over het algemeen is er geen meerwaardebelasting die u moet betalen bij de verkoop van een geërfd eigendom (bij een schenking wel). Maar er kunnen wel extra kosten bij de erfbelasting komen als het gaat om een huis dat binnen de twee jaar na het erven wordt verkocht voor een hogere prijs dan waarvoor het werd geschat bij de erfenis.

Zelfs als de hogere prijs bij verkoop komt doordat de woning werd opgeknapt of gerenoveerd, wordt dit niet als geldige reden gezien. De enige geldige schatting blijft de waarde die werd berekend bij het erven.

Om een idee te krijgen van de huidige waarde van het huis kan onze schattingstool u verder helpen.

Berekening van de extra belastingboete

Is het verschil tussen de schatting en verkoopprijs minder dan 10%, dan zijn er geen extra belastingen. Gaat het om een verschil tussen 10% en 25%, dan komt er 5% belastingsboete bij.

Van 25% tot 50% komt er 10% belasting bij, en van 50% tot 100% een verhoging van 15%. Als het verschil meer dan het dubbel van de schatting is komt er 20% boete bij.

In dit artikel van De Tijd zijn er extra tips ivm het vermijden van deze boete.

Wanneer gebeurt de verkoop van een erfenis best?

Na het overlijden van de eerdere eigenaar hebben de erfgenamen een periode van 8 maanden om de woning te verkopen. Als deze periode verstrijkt ontvangt u de belastingaanslag van het huis. In sommige gevallen kan u dit uitstellen tot één jaar als het bedrag laag genoeg is.

Als het langer duurt voor de erfgenamen om een beslissing te nemen om het huis wel of niet te verkopen, kan het huis ondertussen verhuurd worden. Op deze manier bespaard u op de kosten van de woning en bouwt u ondertussen een inkomen op. Door de woning te verhuren kan u ook vermijden dat het huis leegstand wordt.

Zijn er meerdere erfgenamen zijn bij de erfenis huis ouders en wilt u starten met de verkoop?

In het geval dat alle erfgenamen meerderjarig zijn, moeten ze samen beslissen worden over de verkoop. Als dit niet het geval is en een van hen onbekwaam of minderjarig is, zal de vrederechter beslissen. De vrederechter moet u dan helpen met dit proces.

Heeft niet iedereen hun deel van de nalatenschap aanvaard? Dan moet u in dit geval ook naar de vrederechter om de zaak af te ronden.

Dit artikel van notaris.be biedt voorbeelden van de mogelijke scenario's.

Hulp bij de verkoop

De notaris kan u eventueel verder helpen met de verkoop en u juridische inlichtingen geven.

De meeste vastgoedkantoren bieden ook juridisch advies over alles wat met verkopen te maken heeft. Zie onze makelaar vergelijkingstool om een regionaal kantoor te vinden.

Beide helpen bij de administratie en nemen het merendeels van het zware werk i.v.m de verkoop over. Een makelaar is wel meer op de vastgoedmarkt gericht dan een notaris en commerciëler ingesteld.

Voor meer info kan u ons artikel bekijken "U wilt uw huis verkopen: wat nu?".

Het vruchtgebruik en de naakte erfenis

Het vruchtgebruik

Vruchtgebruik bij een huis wil zeggen dat u het recht hebt om zelf in het huis te wonen of het te verhuren en inkomsten van de huur te krijgen

De naakte erfenis

Dit wil zeggen dat u de woning erft, maar niet het vruchtgebruik ervan. Het huis kan u dan niet zelf bewonen of verhuren. U heeft wel het recht op de financiële waarde, dus u kan het huis wel verkopen

Dit betekent dat u kwalificeert als erfgenaam in naakte eigendom als u een heel huis erft maar geen vruchtgebruik hebt.

Kom meer te weten door de Erfenissimulator

Probeer de Wikifin Erfenissimulator, ontwikkelt door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Via een paar stappen kan u via de simulator een overzicht krijgen van uw situatie en uw erfrecht.

Staat uw vastgoedvraag er niet bij? Contacteer ons dan even, ons team staat klaar om u verder te helpen. Stel uw vraag telefonisch 02 586 05 66 of via een mail naar info@belgiumimmo.be.