Model van verkoopovereenkomst tussen particulieren in België

Matteo Graceffa's picture
Matteo Graceffa
|
20 March 2024
Verkoopovereenkomst tussen particulieren in België

Model van verkoopovereenkomst tussen particulieren : Alle details voor een succesvolle verkoop

In een compromis/verkoopovereenkomst stelt men de verkoop van een huis of appartement officieel vast.

Waaruit bestaat een verkoopovereenkomst precies?

Voor zowel de verkoper als de koper is het "compromis" een essentieel juridisch document waarin de twee partijen tot een overeenkomst komen en de details van de verkoop vastleggen.

Het staat ook bekend als een « voorlopig koopcontract » of « onderhands koopcontract ».

Deze verbintenis is de tussenfase tussen de mondelinge overeenkomst tussen de partijen en de notariële koopakte.

Stap voor stap een verkoopovereenkomst samenstellen

Download het model van verkoopovereenkomst tussen particulieren

Wat moet er in de voorlopige koopovereenkomst staan om deze volledig te maken?

De informatie die moet worden opgenomen in de voorlopige verkoopovereenkomst in België:

  • De datum (waarop de officiële verkoopakte ondertekend wordt)
  • Info over de eigenaar (naam verkoper etc.)
  • Info over de koper, incl. financiële informatie
  • Overige kosten, schulden of pandrechten
  • De overeengekomen prijs die werd afgesproken
  • Eventueel voorschot dat betaald moet worden
  • Een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed (staat van het pand etc.)
  • Eventuele gebreken aan het pand
  • Eventuele erfdienstbaarheden

Wilt u meer informatie over de certificaten die nodig zijn om een huis te verkopen?

Hier is ons volgende artikel: "U wilt uw huis verkopen: wat nu?". Hierin vindt u een overzicht van alle benodigde certificaten!

Kan men zelf een verkoopovereenkomst tussen particulieren opstellen?

Zelf een document opstellen als verkoper

Als particulier kunt u zelf de voorlopige verkoopovereenkomst opstellen voordat u de koopakte ondertekent.

Op Notaris.be vindt u een voorlopige verkoopovereenkomst in "herldere taal" opgesteld om u te helpen.

U kunt ook juridisch advies inwinnen bij een notaris. Dit is op geen enkele manier beperkend, maar een manier om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

Als u uw huis verkoopt via een makelaar, dan regelt de kantoor alles. Van het opstellen van de documenten tot het ondertekenen van de akte.

Hoe kan een vastgoedmakelaar of notaris u helpen?

Het is niet simpel om helemaal zelf een verkoopovereenkomst op te maken. U kan altijd de hulp inschakelen van een vastgoedmakelaar of notaris.

Deze kunnen dan nagaan of er geen gaten zijn in de compromis en of er rekening werd genomen met alle wettelijke verplichtingen.

Laat uw notaris de compromis even doorlezen. Zo kunnen jullie nagaan of alles klopt alvorens te tekenen !

Grondig werk bespaart u achteraf misverstanden. De notaris kan de verkoopovereenkomst ook voor u opmaken.

Hiervoor hoeft u niets extra te betalen omdat dit een dienst is die mee is opgenomen in de aktekosten.

Gebruik maken van de diensten van een notaris of makelaar

Wanneer moet ik een compromis ondertekenen en wat met de notariële akte?

Er mogen max. 4 maanden zitten tussen de voorlopige verkoopovereenkomst en de koopakte.

Volgens de wet (rond registratierechten) moet een verkoopovereenkomst binnen de 4 maanden geregistreerd worden (voor de notariëleakte) en moeten de rechten worden betaald.

Let op! Het opstellen van een voorlopig verkoopcontract in België kan worden beïnvloed door regionale verschillen.

Elke provincie (Vlaanderen,Wallonië en Brussel) heeft zijn eigen wettelijke normen en gebruiken als het gaat om vastgoedtransacties.

In Wallonië moet het verkoopcontract binnen 4 maanden na ondertekening gedocumenteerd worden bij de belastingdienst, terwijl het in Vlaanderen meer dan 2 maanden duurt om te registreren.

Voor verkoopovereenkomsten in Brussel kunnen speciale vereisten gelden, met name wat betreft de vastgoeddiagnoses en de vereiste documenten.

Bovendien kunnen verschillende regio's specifieke belastingen en registratierechten hebben.

Het is daarom essentieel om een grondige kennis te hebben van de regionale bijzonderheden om moeilijkheden of vertragingen in het verkoopproces te voorkomen.

Ondertekening van een voorlopige verkoopovereenkomst bij de notaris

Als u van plan bent om uw eigendom in België te verkopen, is het raadzaam om een notaris of makelaar te raadplegen die gespecialiseerd is in de regio waar het eigendom zich bevindt.

Hun ervaring in uw regio zal u helpen om een verkoopovereenkomst op te stellen die voldoet aan de regionale normen en om uw transactie met een gerust hart af te ronden.

Natuurlijk kan de tijd tussen de voorlopige verkoopovereenkomst en de notariële akte korter zijn. Vergeet niet dat notarissen ook tijd nodig hebben om alles voor te bereiden, zodat zij vervolgens de koopakte kunnen ondertekenen.

De notaris moet de compromis de vente ook in detail controleren. Dit helpt om misverstanden tussen de partijen te voorkomen als de akte eenmaal is ondertekend.

Is extra bedenktijd mogelijk bij een compromis?

Als een van beide partijen gebruik wil maken van een bedenktijd, kan deze optie aan het compromis worden toegevoegd (mits de andere partij hiermee akkoord gaat!).

Tijdens deze bedenktijd kan de koper zijn bod niet intrekken. Dit betekent dat de verkoper het huis of appartement niet aan een andere potentiële koper kan verkopen.

Als de koper een consument in België is en het verkoopcontract geen exclusiviteitsclausule bevat, heeft hij of zij recht op een extra bedenktijd van 14 dagen na ondertekening.

Deze tijd geeft hen de mogelijkheid om hun beslissing om de woning te kopen te heroverwegen en zich kosteloos terug te trekken.

Hij of zij moet de verkoper dus per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen van zijn of haar beslissing, en de aanbetaling die hij of zij heeft gedaan zal volledig worden terugbetaald.

Welke opschortende voorwaarden kan een compromis bevatten?

Als verkoper moet u ervoor zorgen dat de betaling volledig wordt uitgevoerd. Daarom kunt u of de koper opschortende voorwaarden opnemen in de voorlopige koopovereenkomst.

Ga voor meer informatie naar belgium.be.

Een hypotheek verkrijgen in België

Een hypotheek aanvragen

Een van de meest populaire voorwaarden is het verkrijgen van een hypotheek.

Met andere woorden, de verkoop vindt plaats op voorwaarde dat de koper een lening verkrijgt, bij voorkeur binnen een bepaalde periode.

Om een hypotheek te verkrijgen, zal de bank of kredietinstelling meestal zorgvuldig beoordelen of de koper in staat is om de lening terug te betalen.

De koper zal documenten zoals bankafschriften, bewijs van inkomen en een gedetailleerde leningaanvraag moeten overleggen.

De waarde van het eigendom waarvoor de koper de lening aanvraagt, zal ook door de bank worden beoordeeld.

Deze taxaties bepalen het bedrag van de lening, de rente en de terugbetalingsvoorwaarden.

Als de bank geen lening toekent aan de huizenkoper, zal hij of zij niet over de nodige fondsen beschikken om uw eigendom te kunnen kopen en zal de overeenkomst vervallen.

Vervroegde aflossing van de lening

Verzoek tot vervroegde terugbetaling van een lening bij de bank

Een ander voorbeeld van een opschortende voorwaarde voor een verkoopcompromis is het verzoek tot vervroegde terugbetaling van een lening.

Dit is een mogelijkheid voor een lener om zijn hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen vóór de deadline.

Dit geeft de verkoper meer zekerheid over de verkoop van zijn eigendom.

Het stelt de potentiële koper ook in staat om te besparen op de totale financieringskosten.

Voordat u een lening vervroegd aflost, wordt kredietnemers aangeraden om hun financiële instelling te raadplegen.

Dit is om meer te weten te komen over de details van het proces, mogelijke kosten en de belastingimplicaties van de lening.

De websites Test-Aankoop en Spaargids zijn nuttig om een beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten leningen en de bijbehorende voorwaarden.

Download het model van verkoopovereenkomst tussen particulieren

Veelgestelde vragen:

Verkoopovereenkomst tussen particulieren: FAQ

Welke rol speelt een compromis bij een vastgoedverkoop in België?

Het verkoopcompromis is een essentieel juridisch document waarin de overeenkomst voor de verkoop van een huis of appartement tussen particulieren in België wordt vastgelegd.

Welke informatie moet er in de verkoopovereenkomst staan om deze volledig te maken?

Datum van de verkoopakte, gegevens van de verkoper en koper, overeengekomen prijs, gedetailleerde beschrijving van het eigendom, eventuele gebreken, erfdienstbaarheden en andere kosten.

Is het mogelijk om zelf een koopcontract op te stellen, of is het beter om een notaris of makelaar om hulp te vragen?

Hoewel u het contract zelf kunt opstellen, is het raadzaam om het advies van een notaris of makelaar in te winnen om er zeker van te zijn dat het voldoet.

Hoe lang duurt het van de ondertekening van het compromis de vente tot de notariële akte?

De maximale tijd is vier maanden. De compromis de vente moet binnen 4 maanden na de notariële koopakte worden geregistreerd.

Is er nog een afkoelingsperiode na het tekenen van het compromis de vente, en welke rechten heeft de koper tijdens deze periode?

Als de koper een consument is en het contract geen exclusiviteitsclausule bevat, is een bedenktijd van 14 dagen mogelijk. Als de koper dit wenst, kan hij zich kosteloos terugtrekken en zijn aanbetaling terugkrijgen.

Staat uw vastgoedvraag er niet bij? Contacteer ons dan even, ons team staat klaar om u verder te helpen. Stel uw vraag telefonisch 02 586 05 66 of via een mail naar info@belgiumimmo.be.